04 september, 2009

Om etnifisering og gruppetenkning

Document.no (nei, du trenger ikke være mørkeblå for å lese der) har en bra post om "etnifiseringen av Norge", altså hvordan norske myndigheter produserer og reproduserer gruppetenkning i samfunnet. Les!

Etiketter: ,