04 april, 2009

Religulous

Bill Mahers film Religulous ligger ute på nett. Den er morsom og tankevekkende, men det er en svakhet at flere av intervjuobjektene sier at "jeg vet ikke hva dokumentaren din handler om". Det tyder på at Maher ikke har informert dem godt nok på forhånd. Etisk er det problematisk, og filmen kunne nok vært bedre hvis intervjuobjektene hadde vært klar over hva det var de argumenterte mot.

Filmen kan sees her.

Etiketter: , , ,

03 april, 2009

Spåmann maler blink rundt bom

Asbjørn Dyrendal har fått mail fra "spåmann" Henning Hai Lee Yang. Yang var en av personene som prøvde å gjette hva som sto i konvolutten gjemt i en safe, og alle gjettet galt. Men nå har Yang funnet ut at han pinadø hadde rett likevel!

Etiketter: , ,