28 april, 2008

Brostein

Fra og med i dag frem til 23. mai fungerer jeg som nyhetsredaktør for Brostein, en nettavis tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB. Denne inngår som praksis i et kurs om nyhetsproduksjon på journaliststudiet, og skal drives som en skikkelig nettavis med ordentlige nyheter. Kom gjerne innom, og spre for all del ordet til interesserte! Vi vil gjerne ha klikk...

Etiketter:

14 april, 2008

Scene fra Fisketorget

”Dei som kjøper, dei kjøper!” Torghandleren i oransje regnbukse trekker på skuldrene og slentrer bort til neste gjøremål på andre siden av fiskedisken. Teltet på Fisketorget er tomt for kunder en mandags formiddag, men noe er det visst å ta seg til likevel. Og regnbuksen forblir på, selv om det er tørt under tak. Ute regner det, og det er lite folk å se. To kunder gikk ut av fisketeltet da vi kom inn, ellers er det tomt. Bortsett fra fiskehandlerne, da. Som går i samme antrekk uansett hvor forretningsdriften finner sted.

I disken ligger norske delikatesser på is. Lukten av sjømat ligger, ikke overraskende, tung i luften. Nykokt krabbe, nykokt hummer, nykokte og nyfiskede reker. En hel laks, marinerte fileter. Ved siden av finner man vakuumpakket røkelaks fra Lerøy. Prisen på ”Norwegian caviar” på glass oppgis å være 90 japanske yen, men japanerne har reist hjem for vinteren. Det samme gjelder tilsynelatende for engelskmenn, franskmenn, tyskere, spanjoler, nederlendere, portugisere, russere og kinesere, som alle ifølge en plakat kan få kjøpe på sitt eget språk. Det holder ikke med Austevoll-dialekt for å kunne selge fisk!

Utenfor svømmer torsken dorskt rundt i fiskekummen. Feite, fine, norske. Ingen vil ha torskemiddag ennå. Det er kort vei til flo sjø, men likevel så altfor langt. Regnet drysser ned fra oven, og kummen flommer over, men torsken blir igjen.

Fiskerestauranten like ved har ikke åpnet ennå, og ingen benytter seg av det annonserte gratis trådløse internettet. Datamaskiner har ikke godt av regn. Peppes Pizza ønsker velkommen, ett bord er opptatt. Det er jo fremdeles bare midt på dagen, og biltrafikken like ved er tett. Motorlydene blander seg med den salte sjø- og fiskelukten og danner en selsom kombinasjon. By og land, hand i hand.

Salget går om mulig enda tregere i suvenirboden. Her er ingen turister som vil kjøpe luer med norsk flagg på, men det holdes likevel åpent, i motsetning til skopusserboden ”Bjørnekrem”. Lenger borte lener en gråhåret blomsterhandler seg tungt over disken og blar i dagens BA med en penn i hånden. Kryssord er bra tidsfordriv når blomstene vannes av naturen.

Etiketter: ,

03 april, 2008

Sertifisert 33% ond!

Blasfemiske Ytringer er nå sertifisert:

This site is certified 33% EVIL by the Gematriculator

Etiketter: ,

HEFs aprilspøk

HEF hadde i år denne aprilspøken. Litt morsomt:

"Pressemelding,
Oslo 01.04.08.


EUROPA-REAKSJON PÅ STATSKIRKEORDNINGEN


ESA griper inn mot den norske statskirkeordningen. Norge kan komme i en situasjon som vil føre til skiftende statsreligioner - avhengig av anbudskonkurranse.

ESA (Surveillance Authority) som er EFTAS overvåkningsorgan, reagerer på monopoldannelser og krever at tjenester sendes ut på anbud. Det kravet utvides nå til også å gjelde på livssynsområdet. Det ansees som problematisk at det evangelisk-lutherske trossamfunnet stadig består som det statlige trossamfunnet uten at denne priviligerte posisjonen er blitt utfordret av andre tros- eller livssynssamfunn.

Dermed vil Norge risikere å måtte skifte statsreligion etter en anbudskonkurranse - eller avslutte sin ordning med en statsreligion.

Etter det Human-Etisk Forbund kjenner til har ESA selv tatt initiativ til kontroll av dette ut fra EØS-avtalen. Ofte skjer slik kontroll som følge av klager fra utenforstående, men ESA kan også sjekke slike forhold etter eget initiativ - som i dette tilfelle.

ESAs hovedoppgaver består i implementerings -og håndhevingskontroll av EØS og EFTA-statene. Implementeringskontroll betyr at ESA overvåker hvorvidt de relevante rettsakter (typisk forordninger og direktiver) som er inkorporert i EØS-avtalen ved beslutning av the EEA Joint Commitee, blir korrekt implementert i nasjonal lovgivning. Håndhevingskontroll betyr at ESA også kontrollerer håndhevelsen av EØS-avtalen.

Ved mistanke om brudd på EØS-avtalen, blir dette først undersøkt gjennom utvekskling av informasjon mellom medlemslandet og ESA. Hvis ESA etter dette finner grunn til å åpne formell sak, blir dette gjort gjennom et «letter of formal notice». Her formulerer ESA tvistegjenstanden og anførsler.

Human-Etisk Forbund har fått opplyst at Norge har mottatt et slikt formelt notat idag. Hvis det etter dette er grunn til å videre forfølge saken, sendes en «reasoned opinion» til den aktuelle stat hvor påstand og anførsler blir videre utdypet. Hvis medlemsstaten etter dette enda opprettholder sin etter ESAs mening EØS-stridige rettstilstand, tar ESA ut stevning for EFTA-domstolen hvor en rettslig prosedyre for å avgjøre tvistegjenstanden følger.

Generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund har følgende kommentar:

- Det er gledelig at ESA reagerer på den ubestridte posisjonen Den norske kirke har i det norske samfunnet. Imidlertid blir det absurd dersom forskjellige livssynssamfunn skal konkurrere eller ambulere om å ha denne priviligerte posisjonen. Forhåpentligvis vil norske politikere nå forstå at hele ordningen med et statlig trossamfunn må skrinlegges. Regjeringen har en utmerke anledning til å komme ESA i møte når kirkeminister Trond Giske i løpet av kort tid skal legge fram en stortingsmelding om forholdet mellom stat og kirke, sier Mile."

Etiketter: , , ,

A new pope - Star Wars style!Morsomt!

Etiketter: , ,