29 januar, 2008

Gammelt nytt

Det følgende skrev jeg i høst sammen med en medstudent som en øvelse på journalistutdanningen ved UiB. Jeg kom plutselig på at jeg kunne legge den ut her, siden temaet for så vidt er interessant. Dersom det ikke står noe annet i teksten er alle kilder førstehånds.

Kirkerådet endrer syn på homofili

Av André Breivik og Andreas Hjorth Røen

Kirkerådets OK om homofilt samlevende i vigslede stillinger skaper reaksjoner fra flere hold. Indremisjonsgeneral Karl Hallaråker er kritisk og vil opprette bønnevarder for å bekjempe liberaliseringen.

Torsdag 13. september vedtok Kirkerådet en anbefaling om å tillate homofilt samlevende i vigslede stillinger i Den norske kirke. Etter denne anbefalingen blir det opp til hvert enkelt bispedømme å avgjøre om de vil tillate dette, eller om de vil videreføre Kirkemøtets vedtak fra 1997 som ikke åpner for en slik praksis. Kirkemøtet skal behandle Kirkerådets anbefaling i november.

Generalsekretær i Indremisjonsforbundet, Karl Johan Hallaråker, uttaler til NRK at vedtaket viser ”kirkepolitisk dårlig skjønn”. Han vil opprette bønnevarder ”fra Vadsø i nord til Lindesnes i sør. Siste ord er ikke sagt!” Ifølge NTB truer også fire teologer, deriblant to sogneprester i Bjørgvin, med å frasi seg tilsyn fra biskoper som ansetter homofilt samlevende.

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) er derimot positiv til vedtaket. Informasjonssekretær Thomas Nordvik Strandberg uttaler at det er et skritt i riktig retning for aksept av homofile, ettersom det er dette LLH jobber for. ”Det er gledelig at homofile, lesbiske og bifile nå forhåpentligvis kan få jobbe hvor de vil, også i Den norske kirke” sier Strandberg.

Dette har leder av Det norske Hedningsamfunn (DnH), Harald Fagerhus, vanskelig for å forstå. Han skjønner ikke hvorfor de homofile er interessert i å være med i Kirken i det hele tatt, når den historisk har hatt en slik negativ holdning til dem. Fagerhus påpeker at religionsfrihet er viktig, men om Kirken skal bedrive diskriminering av en minoritetsgruppe bør det vurderes å frata statsstøtten. Men han ser også en positiv side ved Kirkens tradisjonelt konservative holdning. ”Jo mer djevelskap Kirken finner på, jo bedre for oss, siden flere kanskje finner ut at kristendommen er noe tull.”

Human-Etisk Forbund (HEF), ved pressesjef Jens Brun-Pedersen, har et tredelt syn på Kirkerådets vedtak: ”HEF bør være forsiktig med å kommentere interne forhold i andre trossamfunn, men dette handler om likebehandling av mennesker. Det er skammelig og uverdig at Kirken i 2007 ikke har kommet lenger i sitt menneskesyn.” Brun-Pedersen mener at avgjørelsen bærer tydelig preg av å være et kompromiss, men at det er et skritt i riktig retning om biskoper snart ikke trenger å diskriminere dersom de ønsker dette.

Etiketter: , ,