16 november, 2006

Statskirken

Det begynner å bli ganske lenge siden forrige post. Dette kommer ganske enkelt av at jeg ikke har hatt tid. Og når jeg har hatt tid, har jeg hatt mer fornuftige ting å ta meg til.

Men nå må jeg nesten skrive litt om statskirken vår, denne anakronismen fra en svunnen tid vi fremdeles holder oss med. Denne institusjonen som er årsaken til at Norge gjentatte ganger har fått påpakning fra FN og menneskerettighetsgrupper for brudd på menneskerettighetene, gjennom kristne formålsparagrafer og KRL-faget. Bare tanken på at et religiøst samfunn skal ha forrang i forhold til andre livssynsgrupper er forkastelig. Hvilke gode grunner finnes det i et sekulært samfunn for å beholde denne krenkelsen av minoritetsgrupper og opprettholder av statlig finansiert overtro?

Det har ikke noe for seg at jeg oppsummerer argumentene, de kan finnes hos Human-Etisk Forbund og Fri Tanke. Sistnevnte er en nettavis for HEF som jeg vil anbefale på det sterkeste. Plenty med leseverdige artikler!

Etiketter: , ,